ผู้ปกครอง (พ่อแม่ ครอบครัว) สามารถชวน

เด็กๆ เล่นได้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ปกครอง (พ่อแม่ ครอบครัว)

สามารถชวนเด็กๆ เล่นได้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ปกครอง (พ่อแม่ ครอบครัว) สามารถชวน

เด็กๆ เล่นได้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ปกครอง (พ่อแม่ ครอบครัว)

สามารถชวนเด็กๆ เล่นได้อย่างสม่ำเสมอ

6 วิธี ทำให้เด็ก Active อย่างสม่ำเสมอ

เราสามารถทำให้เด็กๆ อยากลุกมาทำกิจกรรมทางกายจน
เป็นชีวิตประจำวัน?

เราสามารถทำให้เด็กๆ อยากลุกมาทำกิจกรรมทางกายจนเป็นชีวิตประจำวัน?

กระตุ้นทีละเล็กละน้อย

คุณพ่อคุณแม่ลองเริ่มด้วยการกระตุ้นให้เด็กๆ ทำากิจกรรม ทางกายใน 1 วัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง อาจะเริ่มจากวิ่งเล่นเล็กๆน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยฝึกให้เล่นกีฬาอย่างจริงจังก็ได้ค่ะ

ให้เลือกกิจกรรมด้วยตัวเอง

หากิจกรรมหลากหลายมาให้ลูกๆ ลอง แล้วปล่อยให้เขาได้ตัดสินใจเอง จะทำให้เขาชอบทำกิจกรรมนั้นมากกว่า

ให้กิจกรรมอยู่ในชีวิตประจำวัน

โดยกำหนดให้เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องร่วมทำทุกวัน สมำเสมอ

พาไปสถานที่ที่ทำกิจกรรม active ได้

ลองพาเด็กๆ ไปสถานที่ที่ทำให้เขาอยากทำกิจกรรมทางกาย เช่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา

ทำให้เป็นเรื่องสนุก

อาจให้ลองเล่นกีฬาเป็นทีมอย่างฟุตบอล สลับกับเล่นกีฬา คนเดียว เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ อะไรก็ได้ขอให้เด็กๆ ชื่นชอบเป็นพอ

คำนึงถึงความปลอดภัย

คำานึงถึงความปลอดภัย ก่อนทำากิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ เช่นหมวกกันน็อค ปลอกกันศอก และปลอกเข่ากันกระแทก สำหรับป้องกันอันตรายให้ลูกๆ ด้วยนะคะ

พื้นที่ไหนๆ ก็เป็นที่เลน' ได้!"

แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเล่นของเด็กมีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมดี

สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนทั้งการได้ยิน การมองเห็น การได้กลิ่น การได้รส รวมถึงผิวสัมผัส

เป็นสถานที่ที่เล่นได้อย่างหลากหลาย

ไม่ว่าจะ วิ่งไล่จับ ซ่อนหา สามารถร้องตะโกน หัวเราะได้อย่างอิสรเสร

มีสิ่งต่างๆให้เล่น

เช่น มีวัสดุสิ่งของให้ประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ของเล่นที่มีอยู่

สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ที่เหมาะสมกับการเล่นของเด็กๆ

มีผู้ใหญ่อยู่ไม่ห่าง

เพื่อคอยช่วยจัดการและสนับสนุนเด็กๆ และคอยให้คำแนะนำพร้อมๆ กับการเล่นเกมสนุกๆ ไปด้วย

มีการแบ่งช่วงอายุชัดเจน

จัดสรรพื้นที่กิจกรรมหรือมุมเล่นให้เป็นไปตามวัยของเด็กหรือจัดสถานที่ที่ให้เด็กอายุแตกต่างกันสามารถเล่นด้วยกันได้

Mom tip

สูตร แอ๊คทีฟ : 10-20-30

10นาที

10 นาที ตอนเช้า วิ่งเรียกเหงื่อ หรือกระโดดเชือก

20นาที

20 นาที ตอนกลางวัน ปั่นจักรยาน หรือเตะบอลกับเพื่อน

30นาที

30 นาที ตอนเย็น เต้นแอโรบิก หรือ เล่น แบดมินตัน/ปิงปอง

บทความแนะนำ